Rame Kondhe | suaramerdeka.com

Jumat , 23 Juni 2017

Indeks: Rame Kondhe

Feed Subscription

Mentheleng Mandeng Teng-tengan Mubeng

TENGAH wengi Lik Dul tangi. Meh sahur ijik kegasiken. Deknen terus leyeh-leyeh ning bangku teras omah. Mripate mentheleng mandeng teng-tengan mubeng sing dipasang ning pojok kiwa ...

Read More »

Bingung Nggoleki Badak Angop ning Koendjaranplein

LIK Dul gek wingi ketekan cah mahasiswa sing lagek neliti tamantaman tinggalane Landa. Orak mung ning dhaerah Candi, naming uga ning wilayah ngisor. Nek muni, Kota Semarang mbiyen ...

Read More »

Amandelboomen Mayungi Jalan Bojong

PEMKOT ki payah ding. Masak mbangun dalan amba-amba orak dilengkapi trotoar. Jan orak mesake mbek wong mlaku tenan owk. Mengko nek wis ana warga sing kesrempet mobil utawa brompit ...

Read More »

Ya’ik Lur, Dadoos, Bungkus Kabeh….

Rame Kondhe - Kandhane Hartono ANGGER metu ngarep Mejid Kauman, Lik Dul mesthi kelingan jaman ijik cilik. Nek pas malem minggu utawa preinan, deknen mbek kancakancane mlaku-mlaku ...

Read More »

Nggagas Kampung Lawas Aja Ngasi Telas

SENAJAN rada keponthalan, Semarang saiki wis orak diarani kampung gedhe maneh. Kuthane Ki Ageng Pandan Arang iki wis dadi metropolitan. Rak ketang kelase ijik ndhek-ndhekan. Gedun ...

Read More »

Wis Wayahe Metani Tanjakan Nyamari

KABEH wong wis reti nek wilayah Semarang kuwi topografine ana rong macem. Wilayah kidul isine perbukitan, wilayah lor wujude dataran rendah. Mulane banjur ana istilah kota atas mb ...

Read More »

Isa Bebas nek Tambah Banjirkanal Loro

LIK Dul ki senengane ngarang ding. Masaka Semarang isa bebas banjir tenan nek banjirkanale ditambah loro maneh. Kenthir rak, lha wong wis ndhuwe banjirkanal loro wae sing siji rak ...

Read More »

Ngetang-ngetung Makutadewa PKL Barito

MEH nggolek onderdil bekas kanggo brompit apa mobil, mulai seka sedan ngasi truk, lungana ning (Jalan) Barito. Meh nggolek pit onthel bekas utawa anyar, lungana ning Barito. Danda ...

Read More »

Timbange Macet, Luwih Apik Muter Sithik

’’AKU wis mbatin. Angger ana kebijakan anyar, mesthi ana sing protes. Nuruti karepe wong akeh pancen orak gampang, Ton. Mulane kadangkala dhewe kudu gelem berkorban kanggo kepenti ...

Read More »

Rak Mung Tahun Barunan, Ben Dina Wis Ula-ulanan

PAK Bejo ngisik-isik pit kebone. Senajan peleke wis rada neyeng, naming ragangane ijik ketok kempling. Rantene ya ketok kuwat merga orak tau telat ngeki paslin. Senajan wis termas ...

Read More »
scroll to top