Rame Kondhe | suaramerdeka.com

Selasa , 28 Maret 2017

Indeks: Rame Kondhe

Feed Subscription

Ya’ik Lur, Dadoos, Bungkus Kabeh….

Rame Kondhe - Kandhane Hartono ANGGER metu ngarep Mejid Kauman, Lik Dul mesthi kelingan jaman ijik cilik. Nek pas malem minggu utawa preinan, deknen mbek kancakancane mlaku-mlaku ...

Read More »

Nggagas Kampung Lawas Aja Ngasi Telas

SENAJAN rada keponthalan, Semarang saiki wis orak diarani kampung gedhe maneh. Kuthane Ki Ageng Pandan Arang iki wis dadi metropolitan. Rak ketang kelase ijik ndhek-ndhekan. Gedun ...

Read More »

Wis Wayahe Metani Tanjakan Nyamari

KABEH wong wis reti nek wilayah Semarang kuwi topografine ana rong macem. Wilayah kidul isine perbukitan, wilayah lor wujude dataran rendah. Mulane banjur ana istilah kota atas mb ...

Read More »

Isa Bebas nek Tambah Banjirkanal Loro

LIK Dul ki senengane ngarang ding. Masaka Semarang isa bebas banjir tenan nek banjirkanale ditambah loro maneh. Kenthir rak, lha wong wis ndhuwe banjirkanal loro wae sing siji rak ...

Read More »

Ngetang-ngetung Makutadewa PKL Barito

MEH nggolek onderdil bekas kanggo brompit apa mobil, mulai seka sedan ngasi truk, lungana ning (Jalan) Barito. Meh nggolek pit onthel bekas utawa anyar, lungana ning Barito. Danda ...

Read More »

Timbange Macet, Luwih Apik Muter Sithik

’’AKU wis mbatin. Angger ana kebijakan anyar, mesthi ana sing protes. Nuruti karepe wong akeh pancen orak gampang, Ton. Mulane kadangkala dhewe kudu gelem berkorban kanggo kepenti ...

Read More »

Rak Mung Tahun Barunan, Ben Dina Wis Ula-ulanan

PAK Bejo ngisik-isik pit kebone. Senajan peleke wis rada neyeng, naming ragangane ijik ketok kempling. Rantene ya ketok kuwat merga orak tau telat ngeki paslin. Senajan wis termas ...

Read More »

Ngenteni Dalan Amba sing Paling Njaba

KIT jaman Landa, dalandalan ning Semarang nek muni wis dirancang mlungker-mlungker. Nek didelok seka ndhuwur meh kayak obat nyamuk obong. ’’Titik pusate ning Alun-alun, Ton,’’ kan ...

Read More »

Wit Johar Thukul Maneh ning Alun-alun

WIT johar kuwi tanduran penghasil kayu sing mbiyen akeh thukul ning Alun-alun Semarang. Tanduran sing kembange kuning lan godhonge rungkut iki dhuwure isa ngasi 20 meter. Cocok ka ...

Read More »

Numpak Prau Lunga Pasar Waru

SENGIT aku. Angger ngomongke Pasar Waru, Lik Dul mesthi sengak. Mbok ndhuwe rasa empati sithik. Saiki para bakul ning pasar cedhak Kampung Sawah Besar, Kelurahan Kaligawe, Kecamat ...

Read More »
scroll to top